Vitajte v AGRO-LENTe

Spoločnosť AGRO-LENT s.r.o. Malý Šariš 189 vznikla dňa 12.9.1995.

Je zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov , Oddiel: Sro, vložka č. : 3430/P.

Spoločnosť riadi päťčlenný vrcholový manažment pod vedením výkonného riaditeľa Ing. Petra Partla.


Viac tu: https://www.agro-lent.sk/

Kontakt

Malý Šariš 189
agrolent.saris@gmail.com

agrolent@mail.t-com.sk


+421 51 77 222 65