Dochádzka

 
Svoju dochádzku si môže každý skontrolovať na stránke:
 
www.agrolent.idochadzka.sk/dochadzka
 
Po výbere pracoviska a zadaní svojho PIN kodu si viete pozerať svoju dochádzku.
Nezľaknite sa, ak sa v stĺpci "Denný stav hodín" objaví mínusové čislo. Znamená to, že ste v daný deň odpracovali viac ako 8,5 hodiny.
V stĺpci "mesačný vývoj cezčasov" je kumulatív, teda spočítané všetky nadčasy (znamienko -), ako aj čas, ktorý je potrebné dopracovať (plusové číslo).
 
Na konci stránky je sumár celého mesiaca.
 
V prípade otázok príďte k ekonómovi na kávu, všetko si vysvetlíme :)