Oznamy

 
Blíži sa ročné zúčtovanie daní, prosím vyzdvihnite si tlačivá u svojich nadriadených. 
Skontrolujte svoje údaje a podpísané vráťte buď nadriadenému alebo priamo ekonómovi.
Vyhlásenie najneskôr do 31.1.2019, Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 14.2.2019.
 
 
Ak máte záujem vidieť svoje vozidlo (traktor, nakladač, služobné auto) v GPS systéme, príďte k ekonómovi a nastavíme vám prístup do vášho mobilu, resp.tabletu.