Štruktúra spoločnosti

Hlavné oddelenia

Spoločnosť riadi päťčlenný vrcholový manažment pod vedením výkonného riaditeľa Ing. Petra Partla.

Rastlinná výroba


Mechanizácia


Živočíšna výroba


THP